Oferta


Zapowiedzi
Oferta
Chopinowski Teatr Pieśńi
Kurs wokalny w Nałęczowie
Kalendarium
   

Festiwal

Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Letnim Festiwalu Operetkowo-Operowym na Mazowszu. Impreza ta rokrocznie odnosi bardzo duży sukces i gromadzi tysiące widzów. Koncerty, które odbywają się w różnych miastach regionu i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

W Festiwalu biorą udział najwspanialsi soliści z całego kraju i zagranicy. W skład propozycji koncertowych wchodzą koncerty kameralne, gale operetkowo-operowe z najpiękniejszymi melodiami świata, koncerty muzyki sakralnej, a także koncerty plenerowe. Każde miasto wybiera sobie koncerty odpowiednie względem potrzeb i zainteresowań oraz zasobów budżetu.

Celem festiwalu jest propagowanie dorobku kultury europejskiej w dziedzinie muzyki i sztuki wokalnej we wszystkich jej aspektach, podnoszenie rangi ośrodków miejskich na forum regionu i w skali kraju poprzez media, integracja społeczeństwa lokalnego na bazie wspólnej organizacji oraz zainteresowań, a także zwiększenie atrakcyjności miast i ośrodków objętych festiwalem pod względem turystycznym.

Współorganizacja władz miejskich z Fundacją w festiwalu pozwala wzmocnić rangę artystyczną przedsięwzięcia, uświetnić jego oprawę oraz zaakcentować miejsce Mazowsza w Europie jako regionu dysponującego bogatą ofertą kulturalną.

Plan festiwalu na rok 2010 
PROJEKT STRONY WWW: 84.PL